Cara Budidaya Penanaman Sayuran Hidroponik Secara Benar

Saat ini sudah banyak sekali bermunculan teknik-teknik penanaman yang inovatif dan moden dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah dalam penanaman sayur-sayuran. Saat ini sudah banyak dikembangkan cara menanam sayuran hidroponik, yang ternyata juga boleh dilakukan di rumah-rumah. Apa itu hidroponik? Secara mudah ia, hidroponik dijelaskan sebagai cara menanam tanaman dengan air tanpa media tanah. Lalu bagaimana cara menanam sayur kalau tidak ada tanahnya?

Penanaman Tanaman Sayuran  Hidroponik
Penanaman Tanaman Sayuran  Hidroponik
Sangat boleh dinalar, kerana selama ini tanah berfungsi sebagai penyangga tanaman dan sebagai pelarut unsur hara atau nutrisi dari air yang ada di dalam tanah dan nantinya akan diserap oleh tanaman. Dengan dmeikian, fungsi tanah boleh diganti dengan benda lain. Penemuan tersebut dinamakan sebagai hidroponik dan pertama kali ditemui oleh WA Setchell dan WF Gericke dari University of California.

Cara Menanam Sayuran Secara Hidroponik

Jika tidak ditanam di ntanah, lalu sayurannya ditanam di mana? Jika dikategorikan berdasarkan mana media tumbuh atau dimana sayurannya akan tumbuh, teknik hidroponik dibezakan menjadi tiga, yaitu:

Kultur Air

Teknik kultur air ini justru sudah ratusan tahun digunakan, iaitu bermula pada abad ke-15 oleh bangsa Aztec. Mereka menggunakan sebuah kaedah dimana tanaman ditanam pada media tertentu selain tanah.

Akan tetapi media tempat mereka menanam tanah tersebut juga mengandungi unsur hara yang diperlukan oleh tanaman sehingga tanaman juga boleh menyerap unsur hara tersebut walaupun tanpa media tanah.

Kultur Agregat

Media tanam yang satu ini berupa batu kerikil, pasir, dan sebagainya. Akan tetapi media tanam tersebut haruslah dibersihkan dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam.

Cara memberikan nutrisi kepada tanamannya adalah dengan mengalirinya menggunakan air yang mengandungi nutrisi yang sudah diletakkan dalam wadah.

NFT (Nutrient Film Technique)

Media cara menanam sayuran hidroponik yang digunakan dalam teknik NFT ini adalah sebuah "longkang" yang terbuat dari logam tipis yang tahan karat.

Kemudian pada longkang tersebut akan dialiri air yang sudah mengandungi nutrisi yang diperlukan oleh tanaman.

Nah, di antara ketiga teknik menanam hidroponik tanpa menggunakan media tanah yang barusan sudah dijelaskan, pilihlah satu teknik yang menurut anda paling berkesan untuk menanam sayur-sayuran. Akan tetapi selepas itu sering muncul pertanyaan tentang apakah unsur hara atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman mencukupi jika menggunakan sistem hidroponik?

Perlu anda tahu bahawa ada beberapa faktor penting yang akan mempengaruhi tercukupi atau tidaknya nutrisi yang diperlukan oleh tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik, diantaranya:

Unsur Hara atau Pemakanan

Cara budidaya sayuran hidroponik agar hasilnya maksimum jelas harus memperhatikan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Nutrisi jelas sangat penting bagi tanaman yang ditanam secara hidroponik agar tanaman bisa tetap hidup dan berkembang.

Untuk membuat larutan unsur hara atau nutrisi ini, anda boleh membuatnya dengan cara melarutkan garam pupuk ke dalam air.

Media Tanam

Seperti yang tadi sudah dibincangkan di perenggan-perenggan selanjutnya, bahawa ada 3 teknik hidroponik yang menggunakan media tanam yang berbeza. Pilihlah media yang boleh membuat jumlah unsur hara atau nutrisi tetap cukup untuk tanaman dan tentu tidak berbahaya untuk tanaman.

Nah, selain dua perkara tersebut, anda juga harus memberi perhatian kepada bekalan air dan oksigen dalam sistem hidroponik yang anda lakukan agar tanamannya boleh tumbuh secara maksimum. Demikian penjelasan tentang cara menanam sayuran hidroponik. Semoga maklumat tadi bermanfaat untuk anda.
Cara Budidaya Penanaman Sayuran Hidroponik Secara Benar | rafif raditya | 5